• Tiếng Việt
  • English

HOẠT ĐỘNG KHCN

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Là trung tâm kinh tế – khoa học của cả nước, TP Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Bước đầu,...

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

TTO – Khuyến khích nhiều doanh nghiệp thành lập và tăng quy mô các quỹ phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy, khuyến khích khu vực tư nhân và...

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LIÊN KẾT

1900 068 616