• Tiếng Việt
  • English

HOẠT ĐỘNG KHCN

Dấu ấn nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019

Năm 2019, Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp tục phát triển. Theo Văn phòng Đề án 844, những điểm nổi bật nhất trong năm vừa...

Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Hành lang pháp lý để thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) tiếp tục được quan tâm hoàn thiện; tiếp tục đổi...

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LIÊN KẾT

1900 068 616