• Tiếng Việt
  • English

HOẠT ĐỘNG KHCN

Dự án FIRST – 6 năm kết nối, lan tỏa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tài trợ 67 tiểu dự án thuộc 3 hợp phần; kết nối với hơn 600 nhà khoa học nước ngoài, trong đó có hơn 100 nhà khoa học trực tiếp...

Đổi mới tư duy trong quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đổi mới tư duy trong quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm và trường đại học là chủ...

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LIÊN KẾT

1900 068 616