• Tiếng Việt
  • English

HOẠT ĐỘNG KHCN

Techdemo: Liên kết đổi mới và ứng dụng công nghệ vào đời sống

Kết nối cung – cầu công nghệ đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa người sản xuất, doanh nghiệp, địa phương và các đơn vị nghiên cứu, đồng...

Techfest 2019: Kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu khu vực về khởi nghiệp sáng tạo

Với chủ đề “Nguồn lực hội tụ”, Techfest Vietnam 2019 sẽ tạo ra cơ hội cho các thành phần của hệ sinh thái tập trung thúc đẩy các trụ cột...

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LIÊN KẾT

1900 068 616