• Tiếng Việt
  • English

CƠ SỞ ƯƠM TẠO/THÚC ĐẨY KINH DOANH

Giải pháp khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất lúa gạo

       Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam phải đối mặt với hai thách thức lớn là...

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bến Tre (SIPC Bến Tre)

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bến Tre (SIPC Bến Tre) được thành lập theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân...

NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN

CÁC QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM

1900 068 616