Việt Nam đang trong giai đoạn nắm bắt công nghệ nhưng trong tương lai cần phải nhìn trước, đánh giá nhu cầu để xây dựng chiến lược hiệu quả.

Sáng 18/4, tại hội thảo “Chiến lược quốc gia trong tương lai và nhìn trước công nghệ” do Học viện Khoa học, công nghệ và đổi mới (VISTI) và Viện Chính sách Khoa học và công nghệ Hàn Quốc (STEPI) tổ chức tại Hà Nội, các chuyên gia Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam tăng cường năng lực nhìn trước cho hoạch định chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới.

GS Young Il Park, Đại học Ewha đánh giá, Việt Nam đang ở giai đoạn nắm bắt công nghệ, tức là hướng tới mục tiêu để đạt được những khoa học, công nghệ đã có. Với xu hướng khoa học, công nghệ đóng vai trò then chốt để phát triển kinh tế trong thời gian tới, Việt Nam cần nắm bắt nhu cầu và nhìn trước công nghệ, đặt ra mục tiêu để dẫn đầu xu hướng những công nghệ sắp có trên thế giới.

GS Young Il Park, Đại học Ewha.

GS Young Il Park cho rằng Việt Nam có thể đạt được sự phát triển thậm chí còn mạnh mẽ hơn Hàn Quốc nhờ kế hoạch phát triển khoa học, nhìn trước công nghệ hiệu quả trong thời gian tới.

Muốn đạt được điều đó, kế hoạch phát triển khoa học và nhìn trước công nghệ của Việt Nam cần thỏa mãn được 3 vấn đề chính: Vai trò và nhiệm vụ của khoa học, công nghệ đối với tương lai của quốc gia; tầm nhìn ngắn, trung và dài hạn của quốc gia với phát triển khoa học công nghệ; bản chất của sự tiến bộ khoa học công nghệ. Ngoài ra, kế hoạch cũng phải xác định rõ ai dẫn dắt và làm như thế nào để tiến bộ khoa học đi đến thực tiễn; làm sao để tận dụng điều kiện trong và ngoài nước để tạo môi trường tốt nhất cho tiến bộ khoa học.

Tuy nhiên, theo TS Bạch Tân Sinh, Nghiên cứu viên chính VISTI, hiện việc xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam còn thiếu sự phối hợp tham gia của các bộ ngành khác. Đây là một trong những khó khăn để có cái nhìn toàn cảnh về nhu cầu công nghệ.

Vì thế hội thảo là một trong những chuỗi hoạt động của Hàn Quốc để tư vấn chính sách nhằm tăng cường năng lực nhìn trước cho hoạch định chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020.

Nguồn: vnexpress.net