Ngày 23.8 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019.

Được biết, từ 141 công trình, Ban Chỉ đạo và Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn ra 74 công trình, giải pháp sáng tạo KH&CN để giới thiệu trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019.

Theo ông Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), những công trình, giải pháp sáng tạo KH&CN được giới thiệu trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm nay đều là những công trình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, phạm vi, đã được kiểm nghiệm qua thực tế; nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phát biểu tại lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trong những năm qua, đã có nhiều công trình khoa học công nghệ được trao giải từng bước được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, để khoa học, công nghệ thực sự trở thành quốc sách, đóng vai trò trò quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Các bộ, ngành địa phương cần nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách đột phá về khoa học, công nghệ.

“Cần nghiên cứu sáng tạo để tạo ra các ý tưởng, sản phẩm có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng chất lượng và năng lực cạnh tranh”, bà Ngân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Ngân cũng đề nghị tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, say mê tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh phong trào thi đua, đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về sáng tạo, sáng kiến, sáng chế, ý tưởng mới, nhân rộng các mô hình sáng tạo.

“Với trách nhiệm của mình, Quốc hội sẽ đặc biệt quan tâm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ”, bà Ngân khẳng định.

PV (T/h)