Hội Khoa học và Công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam (VAFoST) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hà Nội vào ngày 8/6 vừa qua.

Nội dụng nổi bật:

Trong hội nghị, PGS.TS Ngô Tiến Hiển, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ lương thực thực phẩm Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, hội đã đạt được một số thành tựu quan trọng góp phần giữ vững và nâng cao vị thế của hội.

Cụ thể, hội đã tham gia đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học, sau đại học và công nhân kỹ thuật ngành công nghệ sinh học, bảo quản chế biến nông sản và công nghiệp thực phẩm.

Đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển, giới thiệu và mở rộng thị trường sản phẩm mới, để cử và tư vấn doanh nghiệp có sản phẩm tham gia các Giải thưởng Quốc tế (của IUFoST), Giải thưởng Khu vực (của FIFSTA) và trong nước.

Tuy nhiên, ngoài những điểm mạnh trên, ông Ngô Tiến Hiển cũng thừa nhận một số đơn vị trực thuộc hội hoạt động còn yếu. Ban chấp hành Hội chưa làm tốt việc quản lý, định hướng phát triển, tư vấn, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức và đơn vị thành viên…

Với nhiệm kỳ IV, ông Ngô Tiến Hiển cho biết, hội sẽ tích cực tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Liên hiệp hội, tham gia các hội đồng khoa học công nghệ các cấp ngành, tuyển chọn, đánh giá nghiệm thu các đề tài và dự án.

Hội cũng sẽ đăng ký đề tài, dự án với Liên hiệp hội cùng sự tham gia phối hợp của các hội khách về nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm; đổi mới công nghệ và thiết bị bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm; ứng dụng công nghệ enzyme, vi sinh, lên men, synbiotic gắn liền với cuộc cách mạng 4.0 trong công nghệ thực phẩm.

Ngoài ra, hội tiếp tục triển khai chương trình giáo sư tình nguyện, đào tạo thạc sỹ, trao đổi sinh viên, biên dịch tài liệu khoa học về công nghệ sinh học và bảo quản chế biến lương thực thực phẩm, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học trong hoạt động đối mới công nghệ, thiết bị, đào tạo.

Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng, lĩnh vực hội đảm nhận lĩnh vực quan trọng, có đội ngũ nghiên cứu khoa học khá phong phú và có trình độ. Hội cần tập trung xây dựng tầm nhìn, chiến lược của nhiệm kỳ, thậm chí cho 2-3 nhiệm kỳ tới để xác định rõ những nhiệm vụ trong trung hạn và dài hạn.

Song song với những định hướng trên, hội cũng cần phải liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ.