Vào tháng 11 tới, sự kiện Trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ (Techdemo) sẽ được tổ chức tại TP. Pleiku, Gia Lai.  Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Gia Lai với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu đến từ 63 tỉnh, thành trong cả nước và nước ngoài.

Sự kiện này sẽ một lần nữa khẳng định vai trò của hoạt động Techdemo trong thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp và các tổ chức ở địa phương.

Techdemo là hoạt động thường xuyên, liên tục của Bộ Khoa học và Công nghệ trong suốt những năm qua, bắt đầu từ năm 2011. Sự kiện này thể hiện được một phần quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động đổi mới công nghệ tại Việt Nam nhằm ứng dụng những công nghệ mới vào phục vụ đời sống.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống và Thứ trưởng Trần Văn Tùng và các đại biểu khai mạc Techdemo 2018

Hoạt động kết nối cung cầu công nghệ là lời giải cho bài toán các doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ tìm được đúng công nghệ mà mình mong muốn. Đồng thời, thông qua Techdemo giúp cho các nhà nghiên cứu, nhà sở hữu công nghệ bán, chuyển giao công nghệ, hợp tác, liên doanh liên kết được các công nghệ của mình với các doanh nghiệp đang có nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ. Các nhà đầu tư dựa trên công nghệ cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia, đơn vị tư vấn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất..

Từ những con số khiêm tốn như 60 quy trình, công nghệ được trưng bày, 11 hợp đồng và biên bản ghi nhớ được kí kết năm 2011, đến năm 2018, con số này đã tăng lên gấp 10 lần với 500 sản phẩm công nghệ, thiết bị được trưng bày, giá trị những hợp đồng được kí kết đã tăng lên con số gần 240 tỷ đồng.

Kết quả chính của hoạt động kết nối cung- cầu công nghệ trong những năm qua là: Lựa chọn trình diễn và giới thiệu 2.398 quy trình, công nghệ, thiết bị, sản phẩm của gần 700 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hỗ trợ kết nối 130 hợp đồng hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp với giá trị ký kết hơn 1.757,7 tỷ đồng. Tỷ lệ các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác triển khai thực hiện sau ký kết đạt 45,3%.

Techdemo được tổ chức hàng năm là một trong những hoạt động thể hiện bước đi thiết thực của Bộ KH&CN trong việc hiện thực hóa những chính sách lớn để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng tham quan các gian hàng tại Techdemo 2018

Đây cũng là giải pháp bám sát tinh thần của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; Luật Chuyển giao công nghệ 2017; Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021; Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 theo Quyết định số 2075/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt…

PV