• Tiếng Việt
  • English

Danh mục nhiệm vụ KHCN

PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ĐỊA PHƯƠNG: KHÔNG NÊN ĐI MỘT MÌNH VÀ HỖ TRỢ “MANH MÚN”

Đó là ý kiến các chuyên gia đưa ra tại hội thảo “Hội tụ nguồn lực hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp...

Dự án Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ và định hướng một số hoạt động trong năm 2019

Dự án EIE (Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ) là một trong các Dự án do WIPO quản lý dưới sự thực hiện...

Năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai 8 nhiệm vụ chính

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...

1900 068 616