Mô tả

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings, thuộc Trường ĐHBK Hà Nội) là mô hình doanh nghiệp đầu tiên được phép thành lập tại một trường Đại học ở Việt Nam

Số vốn

15000000000

Khung phân loại

Khoa học nông nghiệp

Người tạo

Quản Trị Cổng

Ngày tạo

23/10/2017