Giới thiệu chung
Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp đang trong quá trình xây dựng.
Giới thiệu chi tiết

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp đang trong quá trình xây dựng.

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018