Giới thiệu chung

Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ Khởi nghiệp Du lịch vùng Mekong (MIST) đã được được thành lập với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Nguồn

Google

Giới thiệu chi tiết

Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ Khởi nghiệp Du lịch vùng Mekong (MIST) đã được được thành lập với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Theo đó, các thành viên của MIST bao gồm Văn phòng Điều phối Du lịch vùng Mekong (MTCO) và Quỹ Sáng kiến Hỗ Trợ Khu vực Tư nhân vùng Mekong (MBI). Trong đó, MTCO là tổ chức được tiếp nhận nguồn ngân sách tài trợ từ các chính phủ Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, và Việt Nam, còn MBI tiếp nhận ngân sách từ Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc.

Tại Việt Nam, MIST được thành lập với sự hỗ trợ của Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES). Các đối tác của MIST bao gồm Trung tâm khởi nghiệp Toàn cầu Seoul và Chương trình Doanh nhân SECO do Chính phủ Thuỵ Sĩ tài trợ.

Ngày bắt đầu

18/11/2016

Khung phân loại

Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017