Mô tả

Songhan Incubator là một trong những vườn ươm doanh nghiệp được thành lập tại Đà Nẵng vào đầu năm 2017 nhằm góp phần xây dựng nên một mạng lưới Hỗ trợ khởi nghiệp vững chắc không chỉ ở Đà Nẵng mà còn ở các tỉnh thành lân cận và tiến tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp rộng khắp trên toàn quốc, nhất là ở 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

Số vốn

10000000000

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Người tạo

Quản Trị Cổng

Ngày tạo

23/10/2017