Giới thiệu chung

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ nông nghiệp (Trung tâm) là một bộ phận của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là đơn vị tự chủ về tài chính thực hiện các nhiệm vụ ươm tạo và thúc đẩy thương mại hoá sản phẩm KHCN nông nghiệp được tạo ra trong và ngoài Học viện và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ; tên giao dịch bằng tiếng anh là Center for Agricultural Technology Incubation (CATI).

Giới thiệu chi tiết

Trung tâm là một trong những cơ sở ươm tạo đầu tiên trực thuộc trường đại học công lập chuyên ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân phát triển, hoàn thiện, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ nông nghiệp; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trung tâm là đầu mối hỗ trợ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng cường chuyển giao sản phẩm trí tuệ và công nghệ nhằm tăng nguồn thu từ khoa học công nghệ cho Học viện đồng thời tạo ra môi trường tương tác liên tục với thị trường. Qua đó, Trung tâm hỗ trợ đào tạo hướng nghiệp (POHE) gắn với nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Trở thành Trung tâm ươm tạo công nghệ nông nghiệp và doanh nghiệp KHCN nông nghiệp đứng đầu tại Việt Nam và có ảnh hưởng trong khu vực.

Nhiệm vụ

– Tạo ra những bước bứt phá trong chuyển giao công nghệ nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của nghiên cứu khoa học nông nghiệp;

– Ươm tạo và chuyển giao các sản phẩm KHCN trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên; sinh học thực vật, động vật; bảo quản và chế biến thực phẩm; kit chuẩn đoán, vaccine phòng bệnh vật nuôi, kháng sinh, kháng thể dùng để phòng và trị bệnh cho vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp giá trị cao để nâng cao chất lượng sống của người dân;

– Hỗ trợ các nghiên cứu tiềm năng và chuyển giao công nghệ góp phần đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam và khu vực;

– Ươm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên toàn quốc;

– Góp phần thực hiện chiến lược phát triển KHCN của Học viện trở thành Đại học nghiên cứu tiên tiến trên thế giới, Tăng nguồn thu của Học viện từ KHCN,  trở thành đầu mối để xây dựng Công viên công nghệ nông nghiệp tiên tiến và hoạt động có hiệu quả tại Học viện.

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018