Mô tả

VSW (Vietnam Startup Wheel) là cuộc thi khởi nghiệp thường niên lớn nhất Việt Nam, do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) tổ chức…

Người tạo

Láng hòa lạc

Ngày tạo

13/08/2018