Mô tả

Doanh nhân Đàm Quang Thắng thành lập Công ty TNHH Agricare Việt Nam. sản xuất và cung ứng các loại vật tư nông nghiệp như giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…

Người tạo

Láng hòa lạc

Ngày tạo

13/08/2018