Mô tả
KisStartup thành lập năm 2015 với sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp trong hoạt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả hơn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Người tạo

Láng hòa lạc

Ngày tạo

08/08/2018