Mô tả

Fail Smart là một loạt sự kiện mà mọi người (doanh nhân, chuyên gia, giám đốc điều hành kinh doanh, …) kỷ niệm thất bại bởi: Chia sẻ những thất bại cá nhân và bài học của họ; Học hỏi từ các trường hợp thất bại của nhau trong một cách thông minh…

Số vốn
7000000000
Khung phân loại

Khoa học nông nghiệp

Người tạo

Quản Trị Cổng

Ngày tạo

23/10/2017