Giới thiệu chung

Vốn đầu tư chủ yếu của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 15,000,000 USD. Các thị trường đầu tư trọng điểm gồm có Singapore, Philippines và Việt Nam.

Giới thiệu chi tiết

Qũy đầu tư mạo hiểm Life.SREDA được thành lập vào khoảng 3 năm trước. Gần đâu công ty đã chuyển trụ sở về Singapore và đang tham gia rất nhiệt tình vào lĩnh vực dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực tài chính tại Châu Á. Đây là một trong 3 quỹ đầu tư nổi tiếng trên thế giới chuyên về lĩnh vực công nghệ trong tài chính, bằng chứng thông qua các thương vụ đầu tư thành công như Simple, Moven, Fidor, SumUp, Anthemis, v.v. Qũy cũng đã xuất bản bài nghiên cứu có tên “Money of the future” cũng như tổ chức hội thảo, thu hút được lượng lớn các chuyên gia ngành tài chính, các nhà đầu tư mạo hiểm, nhà phát minh, các doanh nghiệp startup và những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính. Vốn đầu tư chủ yếu của quỹ rơi vào khoảng từ 1,000,000 USD đến 15,000,000 USD. Các thị trường đầu tư trọng điểm gồm có Singapore, Philippines và Việt Nam.

Ngày bắt đầu

31/07/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017