Giới thiệu chung

Japan Asia Investment Co., Ltd (JAIC) được thành lập vào năm 1981 bởi Hiệp hội Nhật Bản của công ty điều hành (Keizai Doyukai). Kể từ khi thành lập, JAIC đã góp phần vào việc mở rộng đầu tư trực tiếp tại châu Á từ Nhật Bản. Trong khi đó, ở Nhật Bản, là một công ty đầu tư mạo hiểm JAIC đã tập trung vào nuôi trồng, bồi dưỡng và hỗ trợ các công ty liên doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản. JAIC sẽ tiếp tục các hoạt động đầu tư vốn liên doanh để đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của ngành công nghiệp mới, việc tạo ra các thị trường mới, và độ phân giải của các vấn đề xã hội thông qua đổi mới.

Nguồn

Chọn nguồn

Giới thiệu chi tiết

Japan Asia Investment Co., Ltd (JAIC) được thành lập vào năm 1981 bởi Hiệp hội Nhật Bản của công ty điều hành (Keizai Doyukai). Kể từ khi thành lập, JAIC đã góp phần vào việc mở rộng đầu tư trực tiếp tại châu Á từ Nhật Bản. Trong khi đó, ở Nhật Bản, là một công ty đầu tư mạo hiểm JAIC đã tập trung vào nuôi trồng, bồi dưỡng và hỗ trợ các công ty liên doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản. JAIC sẽ tiếp tục các hoạt động đầu tư vốn liên doanh để đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của ngành công nghiệp mới, việc tạo ra các thị trường mới, và độ phân giải của các vấn đề xã hội thông qua đổi mới.

Ngoài ra, phù hợp với sự phát triển gần đây kinh tế ở châu Á, các dòng vốn, thông tin và nguồn nhân lực từ các nước châu Á Nhật Bản đã phát triển mạnh, với dòng chảy hai chiều ngày càng trở nên phổ biến.

Giữa những thay đổi lớn như vậy trong môi trường kinh doanh, JAIC sẽ tiếp tục tập trung vào việc kinh doanh liên quan đến châu Á. Điều này bao gồm hỗ trợ qua biên giới và hai chiều giữa Nhật Bản và các nước châu Á: hỗ trợ các công ty Nhật Bản để mở rộng sang các thị trường châu Á và cũng chỉ đạo các công ty châu Á khi họ đột nhập vào thị trường Nhật Bản.

Nền kinh tế Nhật Bản chỉ có thể đổi mới chỉ khi các nền kinh tế khu vực là nền tảng của nền kinh tế Nhật Bản trở nên năng động hơn. Gần đây, JAIC đã được xúc tiến đầu tư vào các dự án sản xuất điện năng lượng tái tạo, bao gồm cả phát điện siêu năng lượng mặt trời, như là phương tiện mới góp phần vào sự kích hoạt của các nền kinh tế khu vực.

JAIC sẽ đóng góp không chỉ để cung cấp ổn định năng lượng và giải quyết các vấn đề môi trường mà còn để kích hoạt nền kinh tế khu vực, nơi các nhà máy điện được đặt thông qua đầu tư vào các dự án sản xuất điện năng lượng tái tạo.

Là một công ty đầu tư toàn diện bao gồm Nhật Bản và châu Á, JAIC sẽ xem xét đến tất cả các cơ hội đầu tư, mục tiêu trở thành một công ty được tin cậy của tất cả các bên liên quan của chúng tôi.

Ngày bắt đầu

01/01/1981

Người tạo

System Account

Ngày tạo

19/10/2017