Giới thiệu chung

Gree Ventures tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi đầu (tiền Series A và Series A) hoạt động trong lĩnh vực Internet và dịch vụ di động. Những doanh nghiệp nhằm trong tầm ngắm của Gree Ventures là những công ty có trình độ quản lí cao, tiềm năng phát triển thị phần ổn định và không bị bó buộc với các hoạt động đầu tư chiến lược của công ty. Gree hoạt động tại Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á cũng như các quốc gia Châu Á khác nhằm tìm kiếm những doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng mở rộng quy mô ra toàn khu vực.

Nguồn

Chọn nguồn

Giới thiệu chi tiết

Gree Ventures tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi đầu (tiền Series A và Series A) hoạt động trong lĩnh vực Internet và dịch vụ di động. Những doanh nghiệp nhằm trong tầm ngắm của Gree Ventures là những công ty có trình độ quản lí cao, tiềm năng phát triển thị phần ổn định và không bị bó buộc với các hoạt động đầu tư chiến lược của công ty. Gree hoạt động tại Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á cũng như các quốc gia Châu Á khác nhằm tìm kiếm những doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng mở rộng quy mô ra toàn khu vực. Chúng tôi tin tưởng trong việc tìm kiếm và hỗ trợ các công ty tốt nhất tại Nhật Bản và châu Á đang sử dụng công nghệ và internet để giúp giải quyết các vấn đề của thế giới.

Chúng tôi tích cực hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp với tư duy chiến lược và tiếp cập để biến đổi các nguồn lực để cho phép phát triển nhanh và mở rộng thị trường.

Mục tiêu của chúng tôi là làm việc với các công ty mới nổi sáng để đánh thức sự đổi mới trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi sẽ cung cấp số vốn vào khoảng $500,000 đến 3 triệu $ cho mỗi doanh nghiệp ở khu vực Đông Á và từ $300,000 đến 2 triệu $ cho mỗi doanh nghiệp ở Đông Nam Á, dưới dạng gói đầu tư lần một.

Dưới đây là năm tiêu chí quan trọng nhất đối với chúng tôi khi xem xét đầu tư.

  • Nhu cầu của sản phẩm: Những vấn đề gì mà những khách hàng tiềm năng của sản phẩm đang gặp phải?
  • Tiềm năng thị trường: Có bao nhiêu khách hàng đang gặp phải vấn đề đó?
  • Giải pháp: Doanh nghiệp xác định phương hướng tiếp cận và giải quyết vấn đề như thế nào?
  • Đội ngũ nhân viên: Ai sẽ là người giải quyết vấn đề đó?
  • Chiến lược thoái vốn của doanh nghiệp như thế nào?
Ngày bắt đầu

15/08/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017