Giới thiệu chung

Vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ Thanh Hóa sẽ hỗ trợ đầy đủ các công đoạn của một quy trình ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Khung phân loại

Khoa học xã hội

Fax

(+84) 373.720.338

Website

http://gtce.vn

Giới thiệu chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Ươm tạo

Vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ Thanh Hóa sẽ hỗ trợ đầy đủ các công đoạn của một quy trình ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

2. Trình diễn

Vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ Thanh Hóa có đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho việc trình diễn các công nghệ ngay tại TP.Thanh Hóa. Từ kinh nghiệm tham gia các hoạt động công nghệ trong ngoài nước cũng như việc tổ chức thành công các hội chợ công nghệ Viêt – Đức vừa qua, Vườn ươm có thể giúp các doanh nghiệp trình diễn công nghệ và quảng bá rộng rãi ra công chúng.

3. Chuyển giao công nghệ

Đây là chức năng cũng rất quan trọng của Vườn ươm. Chức năng này được chi tiết rõ hơn trong mục tư vấn chuyển giao công nghệ.

Với định hướng là một cầu nối công nghệ, Vườn ươm đang sở hữu một đội ngũ chuyên viên rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, những người được đào tạo bài bản, có trình độ và luôn sẵn sàng giải quyết mọi thắc mắc từ phía khách hàng.

4. Đào tạo

Những ý tưởng hoặc những doanh nghiệp được ươm tạo sẽ được Vườn ươm trực tiếp đào tạo tất cả những kỹ năng cần thiết để ươm nuôi thành công. Việc đào tạo bao gồm đào tạo kỹ năng, kiến thức, quản lý …

Người tạo

System Account

Ngày tạo

23/10/2017