Giới thiệu chung

Songhan incubator ra đời tháng 1/2017, và đã đạt được những kết quả nhất định trong việc tạo dựng môi trường khởi nghiệp vững mạnh tại Đà Nẵng cũng như toàn quốc.

Khung phân loại
Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, Đào tạo nâng cao năng lực, Không gian làm việc, tiện ích văn phòng
Giới thiệu chi tiết

Sứ mệnh:

Lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt – Ươm tạo các tài năng doanh nhân

Tầm nhìn:

Là thương hiệu hàng đầu về Chương trình Ươm tạo Doanh nhân và Tư vấn phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp Việt Nam và Khu vực

Giá trị cốt lõi:

– Tinh thần doanh nhân

– Sáng tạo và đổi mới

– Hợp tác, Liên kết và Trách nhiệm Cộng đồng

– Đội ngũ nhân sự Nhiệt huyết, Tài năng và Bản lĩnh

Lĩnh vực hoạt động:

– Tư vấn xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp

– Tư vấn các dự án Khởi nghiệp và tư vấn Đổi mới sáng tạo

– Đào tạo Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

– Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp

– Ủy thác và Quản trị Đầu tư

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018