Giới thiệu chung

Trung tâm HueIC Innovation Hub for là nơi thiết kế các phần mềm CNTT, đào tạo và nghiên cứu các giải pháp về CNTT hiện đại nhằm mang đến cho các doanh nghiệp những giải pháp hữu ích góp phần phát triển sản xuất và tiết giảm nhân lực, chi phí.

Khung phân loại
Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, Không gian làm việc, tiện ích văn phòng
Giới thiệu chi tiết

Innovation Hub đóng vai trò là cầu nối giữa nhà nước và cộng đồng khởi nghiệp, thông qua tổ chức xúc tiến và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới Sáng tạo theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Huế; đồng thời hỗ trợ không gian làm việc cho các startup Huế có không gian phát triển ý tưởng, ươm mầm khởi nghiệp.

Người tạo
Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Ngày tạo

12/08/2018