Giới thiệu chung

Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT), trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ​được thành lập ngày 10/10/2000

Khung phân loại

Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu phát triển

Fax

+84.234. 3 823 649

Giới thiệu chi tiết

I. Bối cảnh thành lập Trung tâm

 • Ngày 05/6/2000: Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 – 2005
 • Ngày 17/10/2000: Chỉ thị 58-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • Ngày 24/5/2001: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001–2005

II. Các mốc hình thành

 • Ngày 10/10/2000: Quyết định 2727/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Trung tâm Công nghệ Phần mềm (Huesoft) trực thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
 • Ngày 31/8/2001: Thành lập Công viên Công nghệ Phần mềm Huế (HueSP) trực thuộc Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 2127/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Ngày 22/9/2004: Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) trên cơ sở sát nhập Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thừa Thiên Huế (Huesoft) và Công viên Công nghệ Phần mềm Huế (HueSP) theo Quyết định số 3289/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh TT-Huế
 • Ngày 19/12/2011: Kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh theo Quyết định số 2635/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Chức năng nhiệm vụ:

 • Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh theo các chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Tổ chức công viên công nghệ phần mềm và cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên Huế.
 • Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
 • Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước;
 • Triển khai, bảo trì các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hàng năm;
 • Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội.
iV. Cơ sở hạ tầng

 • Tòa nhà HueCIT có 5 tầng, tọa lạc tại số 6 Lê Lợi, thành phố Huế trên diện tích đất 2.378m2 với tổng diện tích sàn là 2.450m2, trong đó:
  • 17 phòng làm việc.
  • 6 phòng thực hành, 5 phòng học lý thuyết.
  • 1 phòng họp, 1 hội trường.
 • Và sân vườn rộng 1.400m2 dùng làm nơi tổ chức hội chợ, triển lãm CNTT, nơi để xe, sân nghỉ…
 • Hệ thống mạng hiện đại với 7 máy chủ, hơn 280 máy tính và các thiết bị viễn thông
Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018