Từ ngày 15/7, quyết định về chính sách thu hút phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt với lĩnh vực thành phố có nhu cầu giai đoạn 2019-2022 sẽ có hiệu lực.

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với chuyên gia bên lề hội thảo khoa học nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Lương cao, được hỗ trợ nhà công vụ, phương tiện đi lại

Theo quyết định này, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được được hưởng mức trợ cấp ban đầu (chỉ áp dụng một lần và áp dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên) là 100 triệu đồng để khuyến khích và ổn định công tác.

Chuyên gia, nhà khoa học sẽ được chi trả mức lương hằng tháng với số tiền bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số bảng lương chuyên gia cao cấp. Cụ thể, những trường hợp là Giáo sư, Phó giáo sư hưởng bậc 2 (hệ số 9,40), các trường hợp còn lại được hưởng bậc 1 (hệ số 8,80).

Tiền lương hằng tháng nêu trên đã bao gồm tiền công lao động, chi phí phương tiện đi lại làm việc, công tác; tiền công làm thêm giờ, ngoài giờ vào các ngày nghỉ, lễ.

Trường hợp chuyên gia, nhà khoa học thực hiện tốt nghĩa vụ hợp đồng, có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến cho cơ quan, đơn vị, được tiếp tục ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo thì được hưởng mức lương cao hơn một bậc so với mức lương được hưởng của hợp đồng đầu tiên. Mức lương khi tiếp tục ký hợp đồng này không thay đổi và không phụ thuộc số lần ký kết.

Người có tài năng đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí theo năng lực, thành tích cá nhân đã đạt được là 30-50 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này đã gồm tiền lương hàng tháng, các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có) mà người có tài năng đặc biệt được hưởng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận tình trạng khó khăn về nhà ở (nếu có) đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Cụ thể là xem xét, bố trí hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền về nhà ở công vụ. Trường hợp không bố trí được nhà công vụ thì được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà ở (không vượt quá 7 triệu đồng/người/tháng).

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận cũng có trách nhiệm tạo điều kiện, bố trí phương tiện đi lại làm việc cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trong khả năng, điều kiện của mỗi đơn vị.

Phụ cấp khuyến khích nghiên cứu khoa học tối đa 1,5 tỉ đồng/công trình

Ngoài các ưu đãi trên, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt còn có phụ cấp khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ.

Mỗi một công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật – thể dục thể thao từ cấp thành phố và tương đương trở lên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 1% tổng ngân sách TP chi trả cho công trình đó. Tổng mức khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình.

Trường hợp tổng ngân sách thành phố đầu tư cho công trình vượt quá 100 tỉ đồng thì mức khuyến khích tối đa là 1 tỉ đồng/người/công trình.

Nếu có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cùng tham gia một công trình thì mức khuyến khích cho mỗi thành viên không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình. Mức khuyến khích cho nhóm tối đa 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ vào mức độ đóng góp, tầm cỡ thành tích, giải thưởng đạt được trong thời gian công tác theo hợp đồng thu hút đã ký kết với TP.HCM, người có tài năng đặc biệt sẽ được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân tối đa 1 tỉ đồng/người.

Hội đồng thu hút tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt có trách nhiệm đề xuất mức phụ cấp khuyến khích cụ thể cho từng trường hợp để UBND TP xem xét, quyết định.

Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được xem xét cho hưởng phần phân chia lợi nhuận từ kết quả thương mại hóa sản phẩm trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Theo: vietnamnet.vn