Góp phần cùng chính phủ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên, trường đại học Bách Khoa Hà Nội đã trở thành trường đại học công lập đầu tiên thành lập và triển khai quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo BKFund với sứ mệnh là bệ đỡ cho các dự án khởi nghiệp đồng thời là cầu nối giữa các sản phẩm khoa học và công nghệ trong trường đại học và doanh nghiệp.

Điểm đặc biệt của BKFund chính là quỹ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của những nhà đầu tư là doanh nhân, cựu sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội. Với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo khởi nghiệp của cộng đồng bách khoa, đồng thời đầu tư và kêu gọi hỗ trợ đầu tư cho các dự án tiềm năng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó giúp các nhà đầu tư an tâm sinh lời và phụng sự phát triển xã hội. Chính vì vậy, đây được coi là một mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao.

BKFund của đại học Bách Khoa Hà Nội được thành lập theo Nghị định 38 của Chính phủ và để thể chế hóa Luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được Quốc hội thông qua năm 2018. Nếu ở VN, đây là trường đại học công lập đầu tiên trong cả nước thành lập được quỹ này thì trên thế giới, quỹ mạo hiểm lớn nhất cũng không phải là tư nhân mà là trường đại học, cụ thể là 2 trường đại học hàng đầu của Mỹ là Harvard với quỹ hơn 300 tỷ đô la Mỹ, và Stanford với khoảng 290 tỷ đô la Mỹ. Trước mắt BKFund sẽ tập trung đầu tư cho các công ty khởi nghiệp.

Hiện nay các thành viên của HĐQT BKFund đang trong quá trình lựa chọn các dự án phù hợp có tiềm năng và những ý tưởng đổi mới sáng tạo của giảng viên và sinh viên Bách khoa. Đây là cơ hội để các ý tưởng từ trên giấy bước ra đời sống trở thành các sản phẩm thương mại đáp ứng nhu cầu của xã hội. Dự kiến quỹ rót vào mỗi dự án khoảng 1 tỷ đồng kéo dài trong 4-5 năm.

Nguồn: Kết nối Khởi nghiệp

Startup và Người đồng hành / Truyền thông Chương trình 2075