Là một trong những nội dung thuộc Nghị định 51/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Ảnh minh họa.

Nghị định 51 quy định rõ về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung. Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Phạt từ 30 – 40 triệu đồng với hành vi chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép

Điều 25 của Nghị định 51 quy định phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngoài phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này.

Điều 26 quy định phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối với hành vi chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao nhưng không có giấy phép chuyển giao công nghệ.

Theo: bizlive.vn