Quỹ được lập ra với mục đích thúc đẩy sự phát triển của thị trường khí sinh học thông qua việc khuyến khích và hỗ trợ các sáng kiến đổi mới và sáng tạo, góp phần hạn chế phát thải khí sinh học vào môi trường.

Tại lễ ký kết giữa SNV và các bên được tài trợ. Ảnh: SNV

Vừa qua, Lễ khởi động và Lễ ký kết dự án Quỹ sáng kiến cho ngành khí sinh học đã diễn ra tại Văn phòng SNV Việt Nam tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện SNV gồm bà Alison Rusinow – Giám đốc quốc gia SNV Việt Nam, ông Bastiaan Teune – Quản lý chương trình năng lượng của SNV Việt Nam, đại diện các đơn vị tham gia nhận tài trợ, đại diện Văn phòng dự án Biogas Việt Nam.

Quỹ ‘Sáng kiến cho ngành khí sinh học’ có vai trò thúc đẩy các ý tưởng kinh doanh với các sáng kiến trong lĩnh vực khí sinh học từ đó có thể đưa ra thị trường các sản phẩm mới thông qua việc hỗ trợ kinh phí cho các dự án thử nghiệm, mô hình trình diễn và triển khai các hoạt động nhằm mục đích chứng được tính sáng tạo, khả thi về mặt thương mại hóa và khả năng nhân rộng trên thị trường.

Các sáng kiến được tài trợ là các ý tưởng, công nghệ, sản phẩm hay phương thức tiếp cận có tính thực tiễn và được liên kết trực tiếp với chuỗi cung cấp, hoặc được phát triển từ các bài học kinh nghiệm từ đó có thể tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ có tính khả thi về mặt thương mại, sẽ được bán trên thị trường trong tương lai gần. Các bài học từ việc triển khai Quỹ sáng kiến này sẽ được chia sẻ cho các bên liên quan để mở rộng quy mô học tập và nhân rộng thành công trên khắp Việt Nam.

Lắp đặt công trình khí sinh học góp phần giảm khí CO2 phát thải và mang lại lợi ích cho các hộ chăn nuôi. Ảnh: SNV

Trong khuôn khổ dự án, 9 đề xuất trong tổng số 15 đề xuất đã được trao tài trợ với tổng giá trị hợp đồng EUR 93.000 (2,3 tỷ đồng). Trong đó, Đại học Cần Thơ và Đại học Hà Tĩnh có dự án được chọn là dự án Tối ưu hóa Công nghệ khí sinh học sử dụng sinh khối SubProM cho nông hộ phục vụ thương mại hóa; dự án Cải thiện bếp KSH có hiệu suất đốt cao, sử dụng được khi áp suất khí thấp, và khí đốt không khói và không mùi hôi; và dự án Hệ thống sưởi ấm cho gia súc và gia cầm sử dụng khí sinh học quy mô nhỏ.

Quỹ Sáng kiến cho ngành khí sinh học là một phần trong dự án Khí sinh học Việt Nam, và được Tổ chức SNV phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trong thời gian qua. Dự án hướng tới việc cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn Việt Nam từ việc xây dựng các công trình khí sinh học và phát triển ngành khí sinh học. Tính đến tháng 5/2019, dự án đã hỗ trợ xây dựng hơn 170.000 công trình khí sinh học trên 55 tỉnh, thành phố./.

Theo: thoidai.com.vn