Tại hội thảo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam – VCIC đã phát động Cuộc thi Chứng minh Ý tưởng lần thứ ba (PoC 3) với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”. Cuộc thi có mục tiêu kêu gọi các ý tưởng đổi mới sáng tạo để biến thách thức của biến đổi khí hậu thành các cơ hội kinh doanh và hướng tới đối tượng là nữ doanh nhân.

Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công Nghệ phát biểu khai mạc hội thảo

Cụ thể, doanh nghiệp có nữ doanh nhân làm lãnh đạo hoặc có quyền quyết định trong ban lãnh đạo được ưu tiên tham gia cuộc thi và sẽ có cơ hội nhận được (1) vốn tài trợ lên tới 75,000 đô-la Mỹ; (2) cố vấn và đào tạo; (3) dịch vụ tư vấn doanh nghiệp; và (4) gọi vốn đầu tư ở tất cả các giai đoạn phát triển từ giai đoạn hình thành ý tưởng, ươm tạo, thương mại hóa tới giai đoạn phát triển thị trường.

Ngoài ra, các lĩnh vực được ưu tiên:

Các ứng viên được yêu cầu nộp các bản đề xuất cho một sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh đổi mới thuộc một trong các loại dưới đây:

 • Năng lượng hiệu quả
 • Nông nghiệp bền vững
 • Công nghệ thông tin cho công nghệ sạch/công nghệ ứng khó với biến đổi khí hậu
 • Năng lượng tái tạo
 • Quản lý và lọc nước
 • Các lĩnh vực / công nghệ khác liên quan tới biến đổi khí hậu

Các tiêu chí đánh giá đề xuất bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tính sáng tạo và tính đổi mới của ý tưởng đề xuất trong việc giải quyết các thách thức quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu;
 • Thúc đẩy phát triển bao trùm giới, khả năng lãnh đạo, và quyền kinh tế của phụ nữ.
 • Khả năng nhân rộng, thương mại hóa và tiềm năng thị trường;
 • Ưu thế cạnh tranh/tính độc đáo của mô hình kinh doanh;
 • Khả năng cấp bằng sáng chế;
 • Tác động của tiểu dự án đối với môi trường, xã hội và kinh tế;
 • Tính khả thi và chiến lược quản lý rủi ro tốt;
 • Khả năng hợp tác với các tổ chức nghiên cứu phát triển và các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Năng lực cá nhân, tổ chức đề xuất ý tưởng và năng lực của các thành viên trong nhóm;

Trong đó, các hồ sơ chứng minh ý tưởng cần chú trọng đáp ứng các yêu cầu sau: 1) nhấn mạnh được tính đổi mới sáng tạo trong công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mà có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ giúp cho việc thích ứng, ứng phó với các thách thức của biến đổi khí hậu; 2) thúc đẩy phát triển bao trùm giới, khả năng lãnh đạo, và quyền kinh tế của phụ nữ, và 3) Tiềm năng nhân rộng, thương mại hóa và có hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi lớn của các sản phẩm, dịch vụ của mình.

Để tăng cường sự tiếp cận của Cuộc thi Chứng minh Ý tưởng lần thứ 3 đến các doanh nhân nữ, tại hội thảo, VCIC đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hai bên sẽ hợp tác để khuyến khích các doanh nghiệp và dự án do nữ giới lãnh đạo nhằm đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp xanh với định hướng ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Địa chỉ tiếp nhận đề xuất tham gia cuộc thi: Văn phòng VCIC, Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Sâm, 260 – 262 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: +84 24 8533333; email: PoC@vietnamcic.org

Thời hạn đăng ký tham gia cuộc thi từ ngày 16/1/2019 đến 17h00 ngày 1 tháng 3 năm 2019.

Ông Phạm Đức Nghiệm – Giám đốc VCIC phát biểu bế mạc hội thảo