Công ty TNHH Cơ điện Đo lường Tự động hóa DKNEC đã nghiên cứu thiết kế, tích hợp và chế tạo thành công hệ thống tự động hóa quản trị doanh nghiệp toàn diện DME (DMESystem V1.0).

DME được xem là công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

DMESystem V1.0 được DKNEC triển khai nghiên cứu từ tháng 10/2017 với tổng kinh phí 11,678 tỷ đồng, trong đó, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ 4,6 tỷ đồng. Đến nay sau gần 2 năm, DMESystem V1.0 đã được triển khai thử nghiệm tại 20 doanh nghiệp thành viên thuộc Sabeco và Habeco cùng 3 đơn vị của Honda Việt Nam.

Các chuyên gia đang khảo sát dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bia Xuân Phương

Theo TS. Đinh Văn Hiến – Tổng giám đốc DKNEC, Chủ nhiệm đề tài – đây là đề tài nghiên cứu về tìm kiếm giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực tự động hóa. Nhằm mục đích giúp cho các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của thị trường đồng thời nâng cao được năng lực quản trị sản xuất, tổ chức cung ứng dịch vụ một cách tốt nhất. Từ đó, tiết giảm chi phí nhân công, thời gian sản xuất và giao hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng và cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

DMESystem V1.0 được nghiên cứu, phát triển trên cơ sở tích hợp các phân hệ: Điều khiển phân tán; điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (DCS/SCADA); điều hành sản xuất (MES) và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) vào một hệ thống thống nhất, đa nhiệm nhằm tối ưu hóa các quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. DMESystem V1.0 cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về trạng thái hoạt động của các quá trình, số liệu cho cấp lãnh đạo cũng như các đối tượng có nhu cầu, khi truy cập vào hệ thống theo phân quyền. Lớp trên cùng là ERP để thực hiện chức năng hoạch định các kế hoạch cơ bản về chương trình sản xuất, vật liệu, thời gian giao hàng, mức dự trữ,… theo khung thời gian (tháng, tuần, ngày, ca sản xuất)…

Thông qua thử nghiệm từng phần của DMESystem V1.0 tại 14 nhà máy bia của Sabeco, DKNEC đã triển khai ISO 9001:2008 điện tử; tích hợp ISO với MTCV (Bảng mô tả công việc); quản lý công việc; quản lý tài liệu; lịch phân công sản sản xuất; KPI… Hệ thống đã giúp các nhà máy chuẩn hóa và cải tiến quy trình nghiệp vụ. Đồng thời, giảm thiểu các công việc mang tính thủ công, các thao tác thừa trên chuyền sản xuất. Cung cấp thông tin cho các cấp quản lý chính xác, kịp thời và đầy đủ để hỗ trợ một cách đắc lực trong công tác quản lý điều hành. Đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát được các hạn mức chi phí, công nợ, chi phí chi tiết trong thực tế, doanh thu, lợi nhuận,…, có sự phân quyền về quản lý và hạch toán và lưu lại dấu vết kiểm soát. Đảm bảo tối ưu hóa các nguồn lực vừa đủ để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản lý giám sát tập trung các hoạt động của nhà máy…

Nhờ có  DMESystem V1.0 đã giúp cải thiện chất lượng sản phẩm thông qua kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm ở công đoạn cuối cùng tránh bỏ sót lỗi, tăng khả năng đồng bộ chất lượng sản phẩm. Tối ưu hóa quy trình công nghệ sản xuất, phù hợp với yêu cầu sản xuất nhanh. Tăng năng suất lao động nhờ giảm hoặc loại bỏ thời gian nhập liệu thông qua việc thu thập tự động và thời gian thực, cho phép quản lý và kiểm soát toàn diện quá trình sản xuất; giảm thời gian của một chu kỳ sản xuất; giảm hàng tồn kho bán thành phẩm…