Ở các nước phát triển, thị trường khoa học và công nghệ đã hình thành và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Từ sự phát triển của thị trường, sự tăng trưởng ồn định được thể hiện ở các chỉ số giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ; giá trị mua bán tài sản trí tuệ …cùng với sự phát triển của mạng lưới các tổ chức trung gian bao gồm các sàn giao dịch công nghệ,  tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ…

Tại Việt Nam, để thúc đẩy việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Chính phủ để đưa ra được các chương trình, thể chế phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và các nguồn lực sẵn có để từng bước phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Chương trình 2075 giai đoạn đến năm 2020

Ngày 8 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 – Chương trình 2075. Sau hơn 4 năm triển khai thực tế, chương trình đã đem lại nhiều kết quả rõ nét.

Đã có 52 nhiệm vụ được phế duyệt đến đầu năm 2019 với tổng kinh phí là 256 tỷ đồng. Trong đó,  việc thu hút được hơn 100 tỷ đồng chi phí đối ứng từ doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ, Chương trình 2075 đã góp phần tạo động lực, thúc đẩy hiệu quả các hoạt động liên doanh, liên kết trong nghiên cứu phát triển công nghệ, phát triển thị trường.

Các sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ của Chương trình mở ra nhiều cơ hội thương mại hóa, hợp tác, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, viện, trường, thúc đẩy hoạt động kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư mạo hiểm cũng như thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo, sản phẩm của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp. Các dự án truyền thông, liên kết các cộng đồng sáng tạo trong khối viện, trường đã góp phần vào việc giới thiệu, quảng bá các điển hình công nghệ, sản phẩm công nghệ, ý tưởng sáng tạo trên truyền hình, báo giấy, báo điện tử và mạng xã hội, thúc đẩy hoạt động kết nối trong cộng đồng sáng tạo trên thị trường KH&CN.

Các sự kiện IctComm, GrowTech, TechDemo hay Techfest trong năm 2019 vừa qua đã đem đến những kết quả kết nối về Cung – Cầu công nghệ ấn tượng và góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN

IctComm 2019 đã đạt được những con số đánh dấu sự thành công nổi bật với sự tham gia của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút được gần 15 ngàn lượt khách tham quan, đặc biệt là những doanh nghiệp, đối tác kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ lớn tại Việt Nam.

GrowTech Vietnam 2019 là sự kiện nổi bật trong việc thúc đẩy tiềm năng Nông – Lâm – Ngư nghiệp của đất nước đã thu hút được sự chú ý của hơn 300 Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao, 1000 hộ nông dân sản xuất giỏi, 500 chủ trang trại điển hình toàn quốc, rất nhiều thương nhân, nhà phân phối, doanh nghiệp sản xuất, hiệp hội, nông dân đến tìm kiếm máy móc và thiết bị, công nghệ, sản phẩm mới.

Trình diễn, kết nối cung – cầu công nghệ 2019 (TechDemo 2019) cũng đã có 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ với tổng giá trị trên 500 tỷ đồng; có 10 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và trao ghi nhớ đầu tư của tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí gần 20 nghìn tỷ đồng.

Với chủ đề “Nguồn lực hội tụ”, Techfest Vietnam 2019 đã tạo ra cơ hội cho các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tập trung thúc đẩy các trụ cột lớn, cũng là nhu cầu phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Nhân lực, tài chính và công nghệ. Với sự kiện này, Ban Tổ chức đã thực hiện được nhiều hoạt động thúc đẩy kết nối, giới thiệu quảng bá nhiều sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hướng tới gắn kết, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trong khu vực về khởi nghiệp sáng tạo.

Kết quả đạt được

Với những thành công trải dài trên các vùng miền với nhiều hoạt động, sự kiện các lĩnh vực khác nhau, có thể nói hiệu quả bước đầu của Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (chương trình 2075) đã được khẳng định, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển thị trường KH&CN tại Việt Nam.

Bước đầu, cơ chế, chính sách đã được kiện toàn và đồng bộ giúp tốc độ tăng trưởng giao dịch công nghệ bình quân tăng 16% hàng năm. Tổ chức trung gian tăng trưởng mạnh về số lượng cùng với sự chuyển đổi các tổ chức kh&cn, thành lập mới theo mô hình doanh nghiệp, tạo ra các mô hình thương mại hóa mới đem lại nhiều tác động tích cực. Cụ thể:

– Các trường đại học kỹ thuật ngày càng quan tâm hơn đến hoạt động Thương mại hóa (TMH), chuyển giao công nghệ (CGCN), xem đây là một trọng tâm đóng góp cho xã hội và mang lại nguồn thu cho nhà trường

– Các tổ chức, viện, trường tập trung hơn vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai R&D, phát triển các sản phẩm KH&CN có giá trị

– Tổ chức trung gian được từng bước hình thành và tạo ra lực đẩy cho thị trường

– Doanh nghiệp tham gia chủ động hơn và có vai trò lớn hơn đối với hoạt động TMH kết quả nghiên cứu, qua đó, tạo lực kéo cho phát triển thị trường KH&CN

Định hướng Phát triển thị trường KH&CN giai đoạn 2021 – 2030

Để phát huy các kết quả đạt được và hướng đến phát triển thị trường KH&CN giai đoạn 2021-2030, các mục tiêu cụ thể được xác định có thể bao gồm:

– Hoàn thiện thể chế chính sách để phát triển thị trường KH&CN trong bối cảnh mới;

– Phát triển nguồn cung, nguồn cầu của thị trường KH&CN;

– Thiết lập và hình thành mạng lưới các định chế trung gian;

– Nâng cao hiệu quả xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu của Viện trường;

– Đẩy mạnh truyền thông về thị trường KH&CN góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo trong xã hội;

– Đẩy nhanh việc xã hội hóa các các sự kiện thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ với sự tham gia khu vực tư nhân; Tập trung đầu tư ngân sách cho các nhiệm vụ KH&CN tạo sản phẩm ứng dụng…

Qua đó:

– Củng cố sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế

– Tạo ra sự phồn thịnh thông qua tăng trưởng kinh tế

– Đảm bảo sự phân chia của cải một cách công bằng và cải thiện các điều kiện sống …

 

Thể chế đã ban hành dành cho Phát triển thị trường khoa học và công nghệ

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nghị định số 38/2018/NĐ- CP hướng dẫn thi hành luật CGCN

LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Nghị định số 38/2018/ NĐ-CP quy định về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

 

Truyền thông Chương trình 2075