Sự kiện TechDemo 2018 đã kết thúc vào ngày 05/10 tại thành phố Cần Thơ với chủ đề “Đổi mới công nghệ – Sáng tạo, hội nhập và phát triển”.

Sự kiện năm nay nổi bật với việc giới thiệu Module điều tra trực tuyến, hoạt động kết nối trên sàn tri thức Novelind, hoạt động tôn vinh DN đổi mới công nghệ tiêu biểu và khai trương điểm kết nối cung cầu công nghệ Cần Thơ.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra 13 hoạt động chính, gồm chuỗi các hoạt động: Điều tra, khảo sát cung cầu công nghệ và xây dựng dữ liệu công nghệ. Hoạt động tư vẩn công nghệ, tư vẩn cải tiến kỹ thuật trực tiếp cho doanh nghiệp; tư vẩn kết nổi tài chính – công nghệ. Chuỗi các hội thảo quốc tế, diễn đàn, tọa đàm chuyên đề chuyên sâu giải quyết bài toán về công nghệ cho doanh nghiệp, cho vùng. Trình diễn công nghệ có gần 500 sản phẩm/quy trình/công nghệ/thiết bị nghiên cứu của gần 120 doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức KH&CN trong nước và quốc tế sẽ trưng bày trình diễn tại 100 khu. Kết nối cung – cầu công nghệ. Kết nổi cung cầu trên sàn tri thức Novelind. Khai trương Điểm kết nổi cung – cầu công nghệ tại cần Thơ.

Một trong những điểm mới của TechDemo năm nay là hoạt động tôn vinh DN đổi mới công nghệ tiêu biểu, nhằm ghi nhận kịp thời các DN sản xuất và kinh doanh có đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc nâng cao năng lực công nghệ, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường; tuyên truyền đến các DN về tầm quan trọng của hoạt động đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất, đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng của sản phẩm, củng cố, duy trì và mở rộng thị phần của sản phẩm; đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn sản xuất và cuộc sống người dân, giảm tác động xấu đến môi trường. Ban tổ chức sự kiện dự kiến sẽ lựa chọn khoảng 30 DN đổi mới công nghệ tiêu biểu chủ yếu tại các vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ – Tây Nguyên để tôn vinh, trong đó tập trung ở một số lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, y tế – dược phẩm, chế biến thực phẩm và cơ khí chế tạo.

TechDemo là hoạt động thường xuyên, liên tục, thể hiện được một phần quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động đổi mới công nghệ tại Việt Nam nhằm ứng dụng những công nghệ mới vào phục vụ đời sống.