Chiều 25/6/2020, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Khối trưởng Khối thi đua Cơ quan Bộ năm 2020 đã phối hợp với các đơn vị thuộc Khối tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm đánh giá kết quả và tác động của phong trào thi đua trong giai đoạn 2015-2019, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng khối thi đua cho biết: thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết – kỷ cương – trí tuệ – hiệu quả”, các đơn vị trong Khối thi đua Cơ quan Bộ đã chủ động triển khai phong trào thi đua, hưởng ứng phong trào thi đua bằng nhiều hình thức như triển khai lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể hóa phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hằng năm, các đơn vị trong Khối thi đua Cơ quan Bộ đều thực hiện đăng ký giao ước thi đua cho các tập thể, cá nhân trong khối, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức phát động phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và Bộ nói chung.

Đặc biệt, trong thời gian qua, các đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia các hoạt động biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ. Công tác thi đua đã dần trở thành động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, công chức trong Khối hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua – khen thưởng của Khối thi đua cơ quan Bộ đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, hoàn thành kế hoạch hằng năm và các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm. Với những thành tích đóng góp trong giai đoạn 2015-2019, Khối thi đua cơ quan Bộ đã được đón nhận những phần thưởng cao quý sau: 14 Huân chương lao động cho 5 tập thể và 9 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 05 lượt tập thể; 15 Bằng khen của Thủ tướng cho 15 cá nhân; 02 chiến sĩ thi đua toàn quốc; 17 lượt tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Bộ; 171 Bằng khen của Bộ trưởng cho 28 lượt tập thể và 143 lượt cá nhân; công nhận 59 lượt tập thể Lao động xuất sắc và 39 lượt Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận với chủ đề “Về việc nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ đề xuất với UNESCO công nhận và bảo trợ trung tâm quốc tế dạng II về toán học và vật lý của Việt Nam” do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, cá nhân điển hình tiên tiến của Bộ năm 2016 và “Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do đồng chí Đàm Bạch Dương – Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2018 trình bày.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của đại diện 03 tập thể tiêu biểu gồm: Cục Công tác phía Nam; Phòng khoa học và công nghệ nông nghiệp, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật; Phòng Đào tạo – Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương hướng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Theo đó, Khối thi đua sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ như: tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị chuyên môn gắn liền với công tác thi đua để lập kế hoạch, tổ chức triển khai thắng lợi các mục tiêu kế hoạch công tác năm 2020 và 5 năm (2021-2025) của Bộ cũng như của từng đơn vị trong Khối; bám sát chỉ đạo của cấp trên, thực hiện sáng tạo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị trong Khối tiếp tục tích cực hưởng ứng, tổ chức tốt các phong trào thi đua, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức nêu bật ý nghĩa mục đích của từng phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện biểu dương những tập thể, cá nhân thi đua xuất sắc qua các phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng kịp thời; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể, v.v..

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đánh giá cao những thành tích của Khối thi đua Cơ quan Bộ trong thời gian qua. Thứ trưởng mong muốn Khối thi đua cơ quan Bộ tiếp tục phát huy những đổi mới trên cơ sở kế thừa những thành tích đã có, từng đơn vị, từng cá nhân cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn tiếp theo góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước và các hoạt động đoàn thể, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi đua khen thưởng.

Ông Nguyễn Mai Dương, Chánh Văn phòng Bộ, Khối phó Khối thi đua năm 2020 đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 của Khối với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, phối hợp, hiệu quả”.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc trao Cờ thi đua của Bộ năm 2019 cho 04 tập thể xuất sắc.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc trao Cờ thi đua của Bộ năm 2019 cho 04 tập thể xuất sắc.

 

Trưởng khối thi đua tặng hoa chúc mừng 02 cá nhân và 03 tập thể điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ trao tặng cờ thi đua của Bộ năm 2019 cho 04 tập thể gồm: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Văn phòng Bộ./.