I. MỤC TIÊU CỦA GIẢI THƯỞNG

1. Thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, tiến bộ khoa học và công nghệ trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp nhằm năng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả, tạo ra các giá trị mới trong các lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2. Thúc đẩy gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích đối với các đầu tư nghiên cứu và sáng tạo của mọi chủ thể trên địa bàn thành phố nhằm tạo cơ sở cho việc thương mại, chuyển giao kết quả cho các ngành công nghiệp.
3. Tạo cơ hội và khả năng xúc tiến thương mại các kết quả đầu tư sáng tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

Là các sáng chế đang nộp Đơn đăng ký hoặc đã được cấp Bằng độc quyền Sáng chế, Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích của Việt Nam hoặc của một nước khác, còn trong thời hạn hiệu lực ít nhất là ba năm tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 và đáp ứng đồng thời ba điều kiện tham dự sau đây:

1. Sáng chế dự giải phải chưa từng đạt các giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh hoặc của quốc gia trước đó.

2. Người đứng tên dự giải phải là cá nhân hoặc tổ chức đã đứng tên nộp Đơn đăng ký hoặc đang là chủ sở hữu của Bằng độc quyền liên quan; và:

– Có địa chỉ thường trú (nếu là cá nhân) hoặc có địa chỉ của trụ sở chính (nếu là tổ chức) tại TP. Hồ Chí Minh; hoặc

– Đang trực tiếp khai thác (sản xuất, kinh doanh) hay gián tiếp khai thác (qua các hợp đồng hợp tác, góp vốn, cấp li-xăng…) sáng chế dự giải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối với các sáng chế dự giải chưa có Bằng độc quyền: đã có kết quả thẩm định nội dung và đồng ý cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác.

III. MỨC GIẢI THƯỞNG

1. Các mức Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh 2019 – 2020 bao gồm:
a) Các Giải Nhất: trị giá 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, được trao cho sáng chế có tính tiêu biểu về kỹ thuật, công nghệ và đã phát huy hiệu quả kinh tế cao;
b) Các Giải Nhì: trị giá 32.000.000đ (Ba mươi hai triệu đồng) tiền thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố;
c) Các Giải Ba: trị giá 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng) tiền thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố;
d) Các Giải Khuyến khích: trị giá 8.000.000đ (Tám triệu đồng) tiền thưởng và Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố.
2. Ngoài ra, Người dự giải cũng có thể được nhận các Phần thưởng khác của các thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng, của các đoàn thể, hiệp hội, và các nhà tài trợ … trao tặng cho các sáng chế được quan tâm.
3. Bên cạnh các Giải thưởng chính thức, trong Lễ Tổng kết Giải thưởng Sáng chế Thành phố, Ban Tổ chức sẽ có các phần thưởng phong trào khác dành cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Giải thưởng Sáng chế và triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.
4. Các Nhà tài trợ quan tâm đến phong trào đổi mới sáng tạo của Thành phố nói chung và Giải thưởng Sáng chế Thành phố nói riêng sẽ được mời đứng tên trao bất kỳ Giải thưởng Sáng chế, Phần thưởng đặc biệt hoặc Phần thưởng phong trào nào mà mình quan tâm, với điều kiện đảm bảo giải thưởng hoặc phần thưởng thực tế ít nhất phải tương đương với mức quy định của Ban Tổ chức Giải thưởng.

IV. HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Mỗi sáng chế dự giải nộp một bộ hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu tham dự Giải thưởng Sáng chế TPHCM 2019-2020: 01 bản theo mẫu in sẵn gồm các nội dung:

– Tên sáng chế (như ghi trong Đơn đăng ký hoặc Bằng độc quyền);

– Số Đơn đăng ký và ngày nộp Đơn, ngày công bố Đơn, ngày cấp Bằng độc quyền, số Bằng liên quan;

– Người dự giải (Người nộp đơn hoặc Chủ sở hữu) và địa chỉ liên hệ;

– Họ tên, tuổi, trình độ chuyên môn và địa chỉ các tác giả.

b) Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc Đơn đăng ký sáng chế hoặc Đơn đăng ký giải pháp hữu ích kèm theo kết quả thẩm định nội dung đồng ý cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác.

c) Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích đã nộp đến Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác.

d) Yêu cầu bảo hộ và Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích liên quan.

e) Bản đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế theo mẫu hướng dẫn.

f) Các tài liệu minh họa khác như :

– Sơ đồ, bản vẽ, bảng biểu, hình chụp …. liên quan;

– Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, cơ quan kiểm định, Hội đồng khoa học công nghệ, chuyên gia trong lĩnh vực, đơn vị sử dụng trong và ngoài nước … (có đóng dấu xác nhận);

– Sản phẩm chế thử, hợp đồng kinh tế, hợp đồng triển khai, hình ảnh minh họa…

2. Nộp hồ sơ tham dự giải thưởng

Các sáng chế đáp ứng các quy định trên đây của Thể lệ có thể nộp hồ sơ tham dự đến địa điểm sau trước ngày 28 tháng 02 năm 2020:

Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, 273 Điện Biên Phủ, Q.1, TP.HCM; điện thoại: 38298217.

V. QUY TRÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Quy trình xét giải bao gồm hai vòng:

a) Vòng 1 (với sự hỗ trợ của các Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài): đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp, tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế.

– Đối với các sáng chế đã nộp Đơn đăng ký nhưng chưa có kết quả thẩm định nội dung: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ chủ đơn đề nghị Cục Sở hữu Trí tuệ tiến hành thẩm định nhanh nội dung Đơn (phí thẩm định nhanh do Người nộp đơn nộp cho Cục Sở hữu tuệ);

– Các Đơn đăng ký đã có kết quả thẩm định nội dung và được đồng ý cấp văn bằng bảo hộ, các Bằng độc quyền đã được cấp được tham gia thẳng vào Vòng 2;

– Các sáng chế đã tham gia Vòng 2 trong các năm trước nhưng chưa đoạt giải có thể tham dự trở lại Giải thưởng Sáng chế 2019-2020 (vào thẳng Vòng 2), nếu có nội dung mới trong thuyết minh về giá trị và tiềm năng thương mại của sáng chế.

b) Vòng 2: đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế, được tiến hành trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020 như sau:

– Người dự giải thuyết minh về tiềm năng thương mại của đối tượng dự giải trước một Hội đồng gồm các chuyên gia khoa học công nghệ ngành hẹp, đại diện các doanh nghiệp hoặc tổ chức là khách hàng mục tiêu của đối tượng dự giải, các nhà đầu tư quan tâm đến tiềm năng thương mại của sáng chế và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong các lĩnh vực áp dụng sáng chế.

– Thang điểm đánh giá là thang 100, phân bổ cho hai tiêu chí: khả năng áp dụng rộng rãi (tối đa = 70 điểm) và các hiệu quả đã đạt (tối đa = 30 điểm), với các yếu tố hợp thành từng tiêu chí như sau:

 

Tiêu chí

Các yếu tố hợp thành tiêu chí

Điểm tối đa cho yếu tố

Khả năng áp dụng rộng rãi

Phạm vi áp dụng của sáng chế (dựa theo chủng loại sản phẩm được sản xuất hoặc cung ứng theo sáng chế, các lĩnh vực công nghiệp hoặc lĩnh vực dịch vụ áp dụng sáng chế, phân loại sáng chế quốc tế (IPC)

10

Hồ sơ thiết kế và tài liệu, thông tin liên quan đã chi tiết đến mức có thể dễ dàng đưa sáng chế vào ứng dụng hoặc chuyển giao

20
Tính cạnh tranh về mặt giá thành của thiết bị, công nghệ, hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo sáng chế 20

Quy mô của thị trường tiềm năng trong nước và quốc tế của thiết bị, công nghệ, hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo sáng chế

20
Các  hiệu quả đã đạt

Doanh thu hoặc lợi nhuận đã có từ sáng chế

20

Các tác động kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ của sáng chế

10
Điểm tối đa

100

– Giải Nhất có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên.

– Giải Nhì có số điểm đạt từ 80 điểm đến 89 điểm.

– Giải Ba có số điểm đạt từ 70 điểm đến 79 điểm.

– Giải Khuyến Khích có số điểm đạt từ 60 điểm đến 69 điểm.

VI. TỔNG KẾT VÀ HỖ TRỢ SAU KHI ĐOẠT GIẢI THƯỞNG

1. Các Giải thưởng dự kiến sẽ được trao trong Lễ Tổng kết vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 dưới sự chủ trì của Ban tổ chức các Giải thưởng trong phong trào sáng tạo kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các sáng chế đoạt giải sẽ được hỗ trợ như sau:

– Được đưa vào danh sách các kết quả khoa học và công nghệ được giới thiệu và khuyến nghị áp dụng trong các dự án, chương trình của Thành phố có sử dụng công nghệ liên quan;

– Được thông qua vòng sơ tuyển trong các Chương trình khoa học công nghệ của Thành phố nếu có nội dung phát triển thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc thành các Dự án triển khai ứng dụng;

– Được tham vấn trong việc giao kết và đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng sáng chế;

– Được chuyển tiếp đi tham dự các hội thi, giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế liên quan;

– Các tác giả, đồng tác giả đã đoạt nhiều giải cao hoặc đoạt giải liên tục sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tiến cử với Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thành phố và các Giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp quốc gia

 

Nguồn: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/giai-thuong/the-le-giai-thuong-sang-che-thanh-pho-ho-chi-minh/