Giới thiệu chung

“Vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo CIT–Lotus Hub”, thành lập ngày 05/11/2015, trong khuôn khổ chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo (IPP) – một dự án ODA đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Phần Lan

Khung phân loại

Khoa học nông nghiệp

Fax

0511.3667116

Website

http://pisi.cit.udn.vn

Giới thiệu chi tiết

“Vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo CIT–Lotus Hub”, thành lập ngày 05/11/2015, trong khuôn khổ chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo (IPP) – một dự án ODA đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Phần Lan, và tài trợ từ các trường cao đẳng, đại học, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin & truyền thông (CNTT&TT). Được phát triển từ chương trình “Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp Công nghệ thông tin – PISI – CIT 2015” do Trường CĐ Công nghệ thông tin – Đại học Đà Nẵng phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức, “Vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo CIT – Lotus Hub” hình thành nhằm ươm tạo các dự án khởi nghiệp và sáng tạo được lựa chọn từ chương trình PISI – CIT 2015, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho tất cả học sinh-sinh viên và các bạn trẻ ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên trải nghiệm về khởi nghiệp và sáng tạo ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các hoạt động chính:

– Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp của học sinh sinh viên, cán bạn trẻ yêu thích, đam mê CNTT&TT và Giảng viên chuyên ngành ở khu vực.

– Các sáng kiến về công nghệ, kỹ thuật nhanh chóng được đưa vào thực tiễn.

– Tăng cơ hội tồn tại và tăng trưởng của các doanh nghiệp mới.

Người tạo

System Account

Ngày tạo

23/10/2017