Giới thiệu chung

Chính thức thành lập năm 2012, HATCH! mang trong mình sứ mệnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, Không gian làm việc, tiện ích văn phòng

Giới thiệu chi tiết

Chính thức thành lập năm 2012, HATCH! mang trong mình sứ mệnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.
Là một tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, HATCH! đã trở thành một trong những cái tên nổi bật về hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp tại Việt Nam, nhiều chương trình của HATCH! đã tạo được dấu ấn mang tầm quốc tế, thu hút +100 doanh nghiệp hỗ trợ và +10,000 đơn vị khởi nghiệp tham gia vào chương trình của chúng tôi. Toàn bộ doanh thu của HATCH! đã được tái đầu tư vào các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.
Từ năm 2016, HATCH! hướng tới mở rộng hoạt động của mình trong 3 mảng chính: Phát triển cộng đồngKhông gian làm việc chung và Chương trình tăng tốc khởi nghiệp.

Người tạo

System Account

Ngày tạo

06/08/2018