Giới thiệu chung

Thành lập ngày 14/1/2016, Vườn ươm thành phố Đà Nẵng ra đời với chức năng là hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển cộng đồng khởi nghiệp lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có sản phẩm cạnh tranh cao; hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp có các dự án kinh doanh tiềm năng; đầu tư các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đi vào hoạt động trên địa bàn; kết nối xây dựng mạng lưới nguồn lực; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên…

Khung phân loại

Khoa học xã hội

Giới thiệu chi tiết

Thành lập ngày 14/1/2016, Vườn ươm thành phố Đà Nẵng ra đời với chức năng là hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển cộng đồng khởi nghiệp lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có sản phẩm cạnh tranh cao; hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp có các dự án kinh doanh tiềm năng; đầu tư các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đi vào hoạt động trên địa bàn; kết nối xây dựng mạng lưới nguồn lực; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên…

Vườn ươm doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty TNHH của Luật Doanh nghiệp với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng.

CHÍNH SÁCH VƯỜN ƯƠM

Các dự án khởi nghiệp khi tham gia chương trình ươm tạo của DNES sẽ được hỗ trợ địa điểm làm việc tại không gian làm việc chung, được cung cấp các tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp với giá rất ưu đãi, được đào tạo và tư vấn bởi các chuyên gia có uy tín của Việt Nam. Ngoài ra, dự án còn được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ pháp lý, sở hữu trí tuệ, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thiên thần, các quỹ đầu tư mạo hiểm, được sinh hoạt trong môi trường cộng đồng khởi nghiệp và làm việc trong môi trường có văn hóa khởi nghiệp đặc trưng…

Vườn ươm sẽ là nơi thực hiện chức năng hỗ trợ, ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp có các dự án kinh doanh nhiều tiềm năng; tạo điều kiện phát triển lớn mạnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện có.
Đồng thời, xây dựng tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên để các em có thể tự tạo việc làm cho mình, cho xã hội; khơi dậy tinh thần khởi sự kinh doanh, làm giàu, lập thân, lập nghiệp của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng trong kinh doanh và sức cạnh trạnh của nền kinh tế thành phố.

Người tạo

System Account

Ngày tạo

23/10/2017