Giới thiệu chung

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC – Saigon Hi-Tech Park Incubation Center), trực thuộc Ban Quản lý Khu Công Nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP – Saigon Hi-Tech Park), là đơn vị sự nghiệp nhà nước, được thành lập tháng 8/2006, với mục tiêu hỗ trợ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức sở hữu công nghệ

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Fax

+84 8 373 61 085

Website

http://shtpic.org/

Giới thiệu chi tiết

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC – Saigon Hi-Tech Park Incubation Center), trực thuộc Ban Quản lý Khu Công Nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP – Saigon Hi-Tech Park), là đơn vị sự nghiệp nhà nước, được thành lập tháng 8/2006, với mục tiêu hỗ trợ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức sở hữu công nghệ thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành công nhanh hơn với ít chi phí và ít rủi ro hơn.

Lĩnh vực ươm tạo:

– Công nghệ thông tin viễn thông

– Cơ khí chính xác, tự động hóa

– Công nghệ sinh học

– Vật liệu mới, công nghệ nano

Người tạo

System Account

Ngày tạo

06/08/2018