Giới thiệu chung

HBI là vươn ươm doanh nghiệp tại Hà Nội tập trung trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm, thành lập trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ khu vực tư nhân tại Việt Nam” 3 năm từ 2005-2008 do EU tài trợ cùng các đối tác tại Việt Nam là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP Hà Nội.

Khung phân loại
Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu phát triển
Fax
(84-4) 3692 3027
Giới thiệu chi tiết

HBI là vươn ươm doanh nghiệp tại Hà Nội tập trung trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm, thành lập trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ khu vực tư nhân tại Việt Nam” 3 năm từ 2005-2008 do EU tài trợ cùng các đối tác tại Việt Nam là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP Hà Nội.
HBI tạo ra môi trường thuận lợi hỗ trợ ban đầu cho sự phát triển của các doanh nghiệp khởi sự trong nghành chế biến và đóng gói thực phẩm.
1. Mục tiêu của vườn ươm:
Tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, gồm:
– Trang thiết bị hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ vượt qua khó khăn trong những năm đầu kinh doanh.
– Nhà xưởng, kỹ thuật, tư vấn, mạng lưới và dịch vụ văn phòng.
– Thời gian ươm tạo: 2 đến 3 năm
2. Cơ sở hạ tầng của vườn ươm:
– 10 xưởng sản xuất, mỗi xưởng có diện tích từ 110-240 m2
– 5 phòng phát triển sản phẩm, mỗi phòng 13 m2
– 1 phòng thí nghiệm vi sinh
– 1 phòng thí nghiệm hoá học
– 1 phòng thí nghiệm cảm quan
– 03 xưởng thực nghiệm sản xuất và chế biến các sản phẩm thực phẩm: thịt, rau quả, các sản phẩm từ sữa, v.v.
– Văn phòng và các trang thiết bị thông tin liên lạc
3. Ai có thể trở thành khách hàng của vườn ươm
–  Doanh nghiệp trẻ và mới thành lập trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm
–  Có ý tưởng kinh doanh tốt (sáng kiến) để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao.
– Có kế hoạch kinh doanh mang tính thuyết phục.
– Có khả năng kinh doanh
4. Lợi ích của khách hàng trong vườn ươm
– Xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm với mức thuê thấp
– Tiện nghi và các dịch vụ được trợ cấp
–  Dịch vụ văn phòng
–  Sử dụng phòng thí nghiệm
– Sử dụng phòng phát triển sản phẩm
– Sử dụng xưởng thực nghiệm
– Được tư vấn về kỹ thuật
– Được tư vấn về kinh doanh và được đào tạo
– Tiếp cận mạng lưới kinh doanh
–  Làm việc trong môi trường chế biến thực phẩm

Người tạo

System Account

Ngày tạo

23/10/2017