Chương trình hỗ trợ phát triển của Australia sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngày 10/1, Bộ Khoa học Công nghệ và Chính phủ Australia công bố Chương trình tăng cường cam kết thúc đẩy hợp tác về khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo và khởi động Dự án Sáng tạo Australia – Việt Nam (Aus4Innovation). Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick đã tham dự chương trình.

Aus4Innovation được thiết kế để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của Australia nhằm hỗ trợ Việt Nam tận dụng những lợi thế của công nghệ mới để tạo dựng tương lai của nền kinh tế.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại sự kiện.

Với tổng trị giá viện trợ 10 triệu đô la Australia (AUD), Chính phủ Australia đã giúp Chính phủ Việt Nam hình thành và xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời hỗ trợ thí điểm ở những lĩnh vực, ngành quan trọng mà Australia có kinh nghiệm và ưu thế như: nông nghiệp, sản xuất chế tạo, thúc đẩy cả lợi ích kinh tế cũng như hiện đại hóa các ngành, đảm bảo công ăn việc làm trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Theo đó, các nhà khoa học Việt có cơ hội tìm hiểu các lĩnh vực mới nổi về sự biến đổi của công nghệ và kỹ thuật số, thử nghiệm những mô hình đối tác mới giữa các tổ chức trong lĩnh vực công và tư; tăng cường năng lực cho Việt Nam trong lĩnh vực dự báo xu thế (foresight), xây dựng các kịch bản, thương mại hóa các nghiên cứu khoa học và hoạch định các chính sách liên quan tới lĩnh vực sáng tạo.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cam kết tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác về khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa hai nước và phối hợp triển khai Chương trình Aus4Innovation.

Aus4Innovation là kết quả của sự hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tại Canberra, và Cơ quan Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học  của chính phủ Australia (CSIRO).