Giới thiệu chung

Viện Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp (IBIA) được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cấp giấy phép hoạt động số B-30/2015/ĐK-KH&CN, ngày 26/10/2015. Mã số doanh nghiệp 0107294955, cấp ngày 1/1/2016. Hoạt động trên các lĩnh vực nhà nước không cấm, theo Luật và theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Giới thiệu chi tiết

IBIA chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về nông, lâm nghiệp, thủy lợi và chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng và quản lý dự án, tăng cường năng lực, phát triển tổ chức, xúc tiến thương mại và quản lý cho các doanh nghiệp, tổ chức công, các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư vấn quốc tế  và khu vực tại Việt Nam; định hướng nghề nghiệp, tư vấn du học – xuất khẩu lao động cho cộng đồng.
Các dịch vụ:
– Tư vấn Thiết kế, Xây dựng và Quản lý dự án
– Tư vấn Tài chính và Gọi vốn
– Kiến tạo các mối quan hệ
– Xúc tiến thương mại
– Tư vấn đầu tư
– Giám sát đánh giá
– Ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KHCN
– Văn phòng chia sẻ Co-working
– Du học và xuất khẩu lao động

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018