Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đang vận hành thử nghiệm các Module: Tra cứu thông tin – IP SEARCH; Dịch vụ thông tin – IP SERVICE; Cập nhật thông tin – IP UPDATE; Sàn giao dịch sở hữu công nghiệp – IP EXCHANGE và các chức năng khác trên Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPLATFORM) tại địa chỉ: http://ipplatform.vipri.gov.vn để phát hiện, khắc phục các hạn chế trước khi đưa vào vận hành chính thức phục vụ công chúng vào tháng 7/2019.

Giao diện trang chủ IPPLATFORM

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo và kính mời mọi người quan tâm, truy cập, sử dụng thử và góp ý kiến cho Nền tảng IPPLATFORM này.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ email: ipacademy@vipri.gov.vn hoặc minhtq@most.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Trước đó, trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa” thuộc Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 ,Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã tổ chức tập huấn “Hướng dẫn khai thác Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp – IPPLATFORM”.

Buổi tập huấn với nội dung: Giới thiệu về Nền tảng IPPLATFORM, hướng dẫn sử dụng, thực hành khai thác các công cụ tra cứu, sử dụng các dịch vụ sở hữu công nghiệp, cập nhật thông tin, sử dụng sàn giao dịch và các chức năng khác có trên Nền tảng này cho đại diện các đơn vị quản lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), các trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội, các tổ chức đại diện SHCN, các doanh nghiệp…- là đối tượng khai thác thông tin SHCN, sử dụng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến thông tin SHCN.

Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin SHCN – IPPLATFORM đã được giới thiệu, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân tại 3 địa điểm: Hà Nội, TP. HCM và TP.Đà Nẵng để thu thập ý kiến góp ý, hoàn thiện trước khi đưa vào khai thác chính thức.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn đã được nghe giới thiệu về Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin SHCN, chức năng của các module được thiết kế, các công cụ tra cứu đối tượng SHCN… và được hướng dẫn trực tiếp về cách thức tra cứu, khai thác thông tin về SHCN, hướng dẫn gửi yêu cầu dịch vụ SHCN, cập nhật thông tin SHCN, đăng tin chào mua, chào bán trên Sàn giao dịch và sử dụng các công cụ, thông tin bổ trợ.

Các đại biểu tham dự tập huấn đánh giá cao Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin SHCN do Viện KHSHTT xây dựng và cho rằng đây là một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc tìm kiếm, khai thác thông tin SHCN bên cạnh việc khai thác, sử dụng Thư viện số về SHCN (IP Lib) của Cục SHTT, Nền tảng sẽ góp phần giảm tải lượng truy cập giúp cho IP Lib hoạt động ổn định hơn.