Giới thiệu chung

Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 6,500,000 USD đến 11,500,000 USD. Thị trường đầu tư trọng điểm nằm ở Singapore, Indonesia và Myanmar.

Giới thiệu chi tiết

NSI Ventures đầu tư vào các công ty công nghệ mới thành lập có trụ sở tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu đầu tư chính là nhằm vào các startup thuộc giai đoạn A hoặc B, thời điểm mà công ty đang bắt đầu gây dựng doanh số và yêu cầu về vốn trở nên cấp thiết nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.
Đối tác sáng lập của chúng tôi đã được tham gia vào việc tạo, mở rộng quy mô và thoát khỏi các công ty trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kĩ năng cũng như kinh nghiệm đa dạng từ kinh doanh, tiếp thị sản phẩm, quản lý hoạt động, chiến lược công nghệ, làm hợp đồng và gây dựng vốn.
Các doanh nhân có thể dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi, và chúng tôi cam kết, để giúp họ chuyển các biển động của việc xây dựng một startup công nghệ cao.
Không một cá nhân hay nhóm nhỏ có tất cả các câu trả lời. Những hiểu biết sâu sắc và hỗ trợ dạng hạt cực để giải quyết vấn đề này là rất quan trọng để thành công doanh nghiệp của chúng tôi (và kết quả đầu tư của chúng tôi).
Chúng tôi đang có trụ sở tại Singapore và tập trung vào khu vực Đông Nam Á. các nhà đầu tư của chúng tôi đồng ý với quan điểm của chúng tôi về tiềm năng đầu tư duy nhất của khu vực. Chúng tôi là một phần của Tập đoàn Northstar, một công ty cổ phần hàng đầu khu vực Đông Nam Á tin.
Mục đích của chúng tôi là trở lại và xây dựng một làn sóng mới của các nhà lãnh đạo công nghệ trong khu vực. Chúng ta có thể tận dụng các nguồn tài nguyên địa phương, khu vực và toàn cầu để giúp làm cho điều này xảy ra.
Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm có sản xuất phần cứng, công nghệ thực phẩm và dịch vụ tìm kiếm. Vốn đầu tư của quỹ rơi vào khoảng từ 6,500,000 USD đến 11,500,000 USD. Thị trường đầu tư trọng điểm nằm ở Singapore, Indonesia và Myanmar.

Ngày bắt đầu

31/07/2018

Người tạo

System Account

Ngày tạo

26/10/2017