Giới thiệu chung

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, được thành lập theo Quyết định số 4615/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Fax

(84) 08 6264 6104

Giới thiệu chi tiết

SỨ MỆNH

– Với mục tiêu trở thành đầu mối cung cấp dịch vụ ươm tạo các công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp và ươm tạo thành công các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao đã xác định được chức năng của mình như sau:
– Tuyển chọn và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, có ý tưởng khoa học công nghệ trong nông nghiệp và có dự án kinh doanh khả thi nhằm phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ; tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của thị trường, có khả năng kinh doanh hiệu quả đáp ứng yêu cầu của thị trường khi ra khỏi Trung tâm ươm tạo.
– Liên kết, phối hợp các tổ chức tài chính, tổ chức khoa học – công nghệ, các cán bộ khoa học kỹ thuật, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ, đào tạo… nhằm giúp các doanh nghiệp công nghệ hoàn chỉnh sản phẩm công nghệ, phát triển kinh doanh, và góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội và thị trường công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh.ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ƯƠM TẠO

– Tổ chức, cá nhân có ý tưởng công nghệ muốn thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp mới thành lập không quá 2 năm muốn hoàn thiện công nghệ hoặc phát triển sản phẩm mới.

TIÊU CHÍ CÔNG NGHỆ

– Thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học nông nghiệp; Chọn tạo giống cây trồng; Chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp; Bảo quản và chế biến nông sản; Nuôi trồng nấm, cây dược liệu; Canh tác trong nhà màng không sử dụng đất; Hoa, cây cảnh, cá cảnh…

– Sử dụng công nghệ tiên tiến; công nghệ mới áp dụng tại Việt Nam hoặc được cải tiến, đổi mới, sáng tạo công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam.

– Sử dụng các vật liệu mới, các sản phẩm hoặc công nghệ thân thiện với môi trường.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

– Hỗ trợ cơ sở vật chất: văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, nhà kính, nhà lưới, nhà kho, phòng trưng bày sản phẩm, đất đai, phòng họp, hội thảo…

– Hỗ trợ thiết bị dùng chung: máy photocopy, máy in, máy fax, máy chiếu…

– Hỗ trợ dịch vụ văn phòng: lễ tân, thư ký, kế toán, internet…

– Hỗ trợ đào tạo, tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, kỹ năng quản trị và phát triển doanh nghiệp.

– Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoàn thiện và cải tiến sản phẩm.

– Hỗ trợ xây dựng mối liên kết, tiếp xúc các nhà đầu tư, các nguồn tài chính, nguồn nhân lực, các chương trình, chính sách ưu đãi của nhà Nước…

– Hỗ trợ quảng bá, tiếp thị, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường, tham quan…

Người tạo

System Account

Ngày tạo

23/10/2017