Giới thiệu chung

Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ  là đơn vị trực thuộc trường Đại học Cần Thơ, được thành lập  vào tháng 10-2014 nhằm cung cấp dịch vụ và cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ cho việc khởi nghiệp của DN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ từ giai đoạn hình thành ý tưởng tới phát triển sản phẩm, thành lập DN và hoạt động độc lập trên thương trường.

Khung phân loại
Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp
Giới thiệu chi tiết

Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ – Đại học Cần Thơ (CTBI-CTU) được thành lập ngày 26/12/2012, là một tổ chức nhà nước, hoạt động phi lợi nhuận, do trường Đại học Cần Thơ quản lý, cung cấp dịch vụ và cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ việc khởi nghiệp từ giai đoạn hình thành ý tưởng, tới phát triển sản phẩm cho đến khi thành lập doanh nghiệp và phát triển thành doanh nghiệp (thành công).

Trung tâm ươm tạo DNCN sẽ đóng vai trò cầu nối cho các mối liên kết giữa doanh nghiệp và Trường Đại học – Viện nghiên cứu – các đơn vị cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý nhà nước, giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn khi nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới. Trung tâm cũng giúp cho Trường Đại học – Viện nghiên cứu định hướng nghiên cứu ứng dụng và thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học và tạo lập các yếu tố cho hoạt động của thị trường công nghệ (bao gồm sản phẩm công nghệ, phía cung, phía cầu, các phía trung gian, tư vấn, thông tin KH-CN).
Chức năng, nhiệm vụ:
– Tuyển chọn và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các kết quả nghiên cứu Khoa học – Công nghệ và ý tưởng Khoa học – Công nghệ nhằm phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ.
– Liên kết, phối hợp các tổ chức Tài chính, tổ chức Khoa học – Công nghệ, các cán bộ Khoa học Kỹ thuật, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ, đào tạo… nhằm giúp các doanh nghiệp công nghệ hoàn chỉnh sản phẩm công nghệ, phát triển kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội và thị trường công nghệ của TP. Cần Thơ cũng như cả nước.
– Cung cấp các dịch vụ tư vấn về khoa học – công nghệ và quản trị doanh nghiệp.
– Triển khai, thực hiện nghiên cứu và phát triển.
– Hợp tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ phù hợp với luật định.
– Thực hiện báo cáo hoạt động khoa học – công nghệ theo qui định

Người tạo

System Account

Ngày tạo

06/08/2018