Giới thiệu chung

HCMUT – TBI là tổ chức khoa học – công nghệ công lập trực thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. HCMUT-TBI được thành lập vào đầu năm 2010 nhằm tìm kiếm, ươm tạo và hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ biến các ý tưởng KHCN thành các sản phẩm thương mại hóa. Đạt được mục tiêu đề ra này, HCMUT-TBI sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu và giúp tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Website

http://www.hcmut-tbi.com

Giới thiệu chi tiết

Thành lập năm 2010, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (Trung tâm) là tổ chức khoa học – công nghệ công lập, trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh.

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng khoa học công nghệ xuất phát từ trường đại học và cộng đồng. Trung tâm có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự liên kết giữa việc việc học, ứng dụng và cơ hội phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Các hoạt động của Trung tâm góp phần cho sự phát triển kinh kế địa phương thông qua việc cung cấp các nguồn lực và cung cấp môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp tại Tp.Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tạo ra thể thức kinh doanh mới tại Việt Nam, góp phần tạo ra các công việc mới với mức thu nhập cao hơn cho cộng đồng.

Công tác ươm tạo tại trung tâm sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp đang phát triển hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật, và tư vấn. Các doanh nghiệp hoạt động tại trung tâm sẽ được hỗ trợ về văn phòng làm việc (năm đầu) và hỗ trợ thuê văn phòng với giá ưu đãi, hỗ trợ các thiết bị văn phòng dung chung, hỗ trợ công cụ nghiên cứu và tìm kiếm các nhà đầu tư giúp công ty phát triển công ty.

Được đặt tại vị trí thuận lợi với cơ sở vật chất hoàn chỉnh, hiện đại (hơn 600 m2), Trung tâm hiện là một trong những cơ sở ươm tạo trong trường đại học tốt nhất khu vực phía Nam và có thể hỗ trợ tối đa 8 -10 doanh nghiệp tại một thời điểm. Trung tâm đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp từ Trường Đại học Bách Khoa, từ các trường đại học trong mạng lưới Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp khởi nghiệp khu vực phía Nam. Hiện tại, các hoạt động của Trung tâm đang nhằm nâng cao nhận thức của cồng đồng về khởi nghiệp và xây dựng hình ảnh Trung tâm.

Người tạo

System Account

Ngày tạo

06/08/2018