Giới thiệu chung

Được thành lập từ tháng 9/2007 với mục đích phát triển và thương mại hoá tất cả các ý tưởng công nghệ thành tất cả các Doanh nghiệp lớn mạnh đóng góp cho sự phát triển Kinh tế- xã hội, cũng như sự phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường nhà.  CTBI-NLU ươm ưu tiên tạo tất cả các doanh nghiệp công nghệ thuộc các lĩnh vực là thế mạnh đào tạo và cứu nghiên của Trường như Nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Chế biến nông sản thực phẩm và Cơ khí-tự động hóa phục vụ tất cả lĩnh vực trên.

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Website

http://tbi.hcmuaf.edu.vn

Giới thiệu chi tiết

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ tại trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh được thành lập từ tháng 6/2007, và trở thành Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ – Đại học Nông Lâm TP.HCM (CTBI-NLU) vào tháng 8/2010. CTBI-NLU hoạt động với mục đích tuyển chọn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân phát triển và thương mại hoá tất cả các sản phẩm nghiên cứu khoa học, ươm tạo các Doanh nghiệp từ đó góp phần cho sự phát triển Kinh tế – xã hội của khu vực.
CTBI-NLU hướng tới xây dựng cộng đồng năng động; cộng đồng này sẽ bao gồm các sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên trong nhiều lĩnh vực. CTBI-NLU sẽ là nơi để cộng đồng này chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy việc khởi nghiệp.  CTBI-NLU thiết lập mạng lưới hiệu quả để kết nối sinh viên, nhà nghiên cứu với doanh nghiệp, nhà đầu tư.
CHỨC NĂNG
Trung tâm là tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động theo nội dung đăng ký và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, cụ thể:
– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực: nông lâm ngư nghiệp, bảo quản chế biến và cơ điện phục vụ nông nghiệp, công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ thông tin;
– Sản xuất thử – thử nghiệm từ kết quả nghiên cứu;
– Dịch vụ KH&CN: tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ);
– Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

Người tạo

System Account

Ngày tạo

06/08/2018