Giới thiệu chung

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Khởi nghiệp trường Đại Học Quốc Tế được thành lập vào tháng 03 năm 2017 và hoạt động theo mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp.

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Giới thiệu chi tiết

Trung tâm  có lợi thế được sử dụng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại của nhà trường và có đội ngũ chuyên gia, giảng viên và các đối tác là các nhà quản lý cấp cao và các chủ doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động khởi nghiệp như: xây dựng ý tưởng sáng tạo, phát triển sản phẩm, đào tao, tư vấn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp thành công.
Trung tâm  có lợi thế được sử dụng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại của nhà trường và có đội ngũ chuyên gia, giảng viên và các đối tác là các nhà quản lý cấp cao và các chủ doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động khởi nghiệp như: xây dựng ý tưởng sáng tạo, phát triển sản phẩm, đào tao, tư vấn và ươm tạo các dự án khởi nghiệp thành công.
Tầm nhìn:
– Trung tâm khởi nghiệp sẽ được công nhận là vườn ươm hoàn chỉnh ở Việt Nam cũng như khu vực.
– Trở thành nơi giao thoa và chuyển giao mọi kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực hữu ích từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài phạm vi quốc gia để tạo nền tảng bền vững cho quá trình khởi nghiệp của sinh viên.
Sứ mệnh:
Trung tâm khởi nghiệp sẽ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, huy động nguồn vốn và phương thức thực hiện các dự án khởi nghiệp

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018