Giới thiệu chung

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG HCM (Innovative Entrepreneurship Center – IEC) có chức năng đào tạo, nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và đầu tư nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khung phân loại
Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp
Fax

(08) 37 242 058

Người tạo
Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Ngày tạo

12/08/2018