Giới thiệu chung

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (Business Startup Support Centre – BSSC) được thành lập theo Quyết định số 4532/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/10/2010 về tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tư vấn Kinh tế Thanh niên thành Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp trực thuộc Hội LHTN Việt Nam – TP Hồ Chí Minh.

Khung phân loại
Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp
Fax
08 5404 1117
Website

www.bssc.vn

Giới thiệu chi tiết

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (Business Startup Support Centre – BSSC) được thành lập theo Quyết định số 4532/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/10/2010 về tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tư vấn Kinh tế Thanh niên thành Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp trực thuộc Hội LHTN Việt Nam – TP Hồ Chí Minh.

BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại… Đến nay, BSSC đã hỗ trợ trên 750 dự án khởi nghiệp của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Người tạo
System Account
Ngày tạo

06/08/2018